Styrets sammensetning i 2021

LEDER

Karin Michaelsen

Adr: Nyvn 100

2073 BØN

Mobil: 922 51136

Karin.e.michaelsen@gmail.com

NESTLEDERSTYREMEDLEM

Åse Lomsdalen

Adr: Østside vegen 13

20 80 Eidsvoll

Mobil: 928 50 920

aase.lomsdalen@gmail.com

STYREMEDLEMSTYREMEDLEM

Ida Sandholtbråten

Adr: Holseter vegen 58

2080 Eidsvoll

Mobil: 992 26 609

ida@sandholtbraaten.com

VARAMEDLEM

 

VARAMEDLEM

Ingen