Treningsavgift og medlemskontingent
 
Innkreving av medlemskontingenten og treningsavgifter foretas gjennom Spond. Treningsavgiften og 
medlemskontingent forfaller til betaling rett etter påmelding.