Treningsavgift og medlemskontingent 2020-2021.

Treningsavgift
Treningsavgift betales hvert halvår.  Faktura sendes på mail ved treningsstart.  


Priser: 
Barn 3 – 19 år: kr. 400,-
Rekrutt- og oppvisningstropp: kr. 400,-
Voksne (20 år og eldre): kr. 450,-
Stevnetrening for voksne (20 år og eldre): kr 450,-

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn  tilbyr søskenmoderasjon. 
Treningsavgift for:
2 barn kr 750,-
3 barn kr 950,-


Medlemskontingent 
Eidsvold Turnforening er et Allianseidrettslag.  Det er 5 selvstendige idrettslag: ETF Håndball, Fotball, Friidrett, Skøyter og Gymnastikk og Turn. 
Det er ett medlemskap  til alle fem idrettslagene, treningsavgift til idrettslagene betales i tillegg

Medlemskontingenten gjelder fra 1.1 – 31.12 med betalingsfrist i februar. Faktura sendes fra styret i Eidsvold Turnforening Alliansen.

Kontingent for 2020/21
0 – 5 år kr 100,-
6 – 19 år kr 300,-
20 år → kr 400,-
Familiekontingent kr 600,- (Barn under 19 år)
Medlemskontingenten dekker også forsikringsavtale i Norges Gymnastikk og Turnforbund.
Klikk her for mer informasjon.