Styrets sammensetning i 2021

LEDER

Karin Michaelsen

Adr: Nyvn 100

2073 BØN

Mobil: 922 51136

Karin.e.michaelsen@gmail.com

NESTLEDER

Frida Kristine Forberg

Adr: Nedre Grinda veg 114

2070 Råholt

Mobil: 909 68 020

fridaforberg@hotmail.com

STYREMEDLEM

Åse Lomsdalen

Adr: Østside vegen 13

20 80 Eidsvoll

Mobil: 928 50 920

aase.lomsdalen@gmail.com

STYREMEDLEM

Lars Birger Dahlen

Adr: Øvre Haga vegen 11

2090 Hurdal

Mobil: 962 03 020

lars-birger94@hotmail.com

STYREMEDLEM

Helge Blindheim

Vormvikhagan 18E

2080 Eidsvoll

Mobil: 950 09 966

helge@blindheim.com

VARAMEDLEM

Ida Sandholtbråten

Adr: Holseter vegen 58

2080 Eidsvoll

Mobil: 992 26 609

ida@sandholtbraaten.com

VARAMEDLEM

Ingen