Styrets sammensetning etter årsmøtet 8. juni 2020

LEDER
Karin Michaelsen
Adr: Nyvn 100
2073 BØN
Mobil: 922 51136

NESTLEDER
Frida Kristine Forberg
Adr: Nedre Grinda veg 114
2070 Råholt
Mobil: 909 68 020

STYREMEDLEM
Åse Lomsdalen
Adr: Østside vegen 13
20 80 Eidsvoll
Mobil: 928 50 920

STYREMEDLEM
Martine Ekre
Adr: Hjeramoen 53 C
2072 Dal
Mobil: 906 22 251

STYREMEDLEM
Lars Birger Dahlen
Adr: Øvre Haga vegen 11
2090 Hurdal
Mobil: 962 03 020

STYREMEDLEM
Stein Malerstuen
Adr:
Mobil; 934 25 739

VARAMEDLEM
Kenneth Smedsrud
Adr: Hans Aanruds veg
2092 Minnesund
Mobil: 913 08 684

VARAMEDLEM
Ida Sandholtbråten
Adr: Holseter vegen 58
2080 Eidsvoll
Mobil: 992 26 609