VILKÅR FOR GYMNASTER, FORELDRE/FORESATTE OG TRENERE/LEDERE
I EIDSVOLL TURNFORENING GYMNASTIKK OG TURNFølgende rutiner vil gjelde for alle våre medlemmer:

- Gruppene består av maks 20 stk (inkludert trenere).

- Oppmøte: P-plass utenfor Eidsvollhallen (mot VGS). Møt presis.

- Gymnastene blir organisert i et køsystem ved inngangsdøren,
slik at god avstand opprettholdes mens utøverne blir registrert.

- Foreldre kan ikke komme inn i hallen eller oppholde seg i
gangene/tribunen/garderobene.

- Sko og klær settes på oppmerket sted i gangen.

- Alle utøvere må foreta en grundig håndvask før trening.

- Alle utøvere må deretter bruke anti-bac når de kommer inn i hallen.

- Det vil også stå anti-bac i hallen som utøverne bruker ved bytte av apparater.

- Personlig drikkeflaske og andre eiendeler skal ikke håndteres av andre enn eieren.

- Føler man seg syk/dårlig eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal man ikke komme på trening.

- Enkelte aktiviteter innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hindre skade.
Kroppskontakt skal allikevel unngås.

- Vi vil forsøke å opprettholde 1 meter avstand mellom både utøvere og trenere så langt det lar seg gjøre.

- Utstyr vaskes mellom hvert parti.

- Tiltakene for smittevern tilpasses fortløpende og sendes som informasjon. 

- Hvert enkelt medlem har ansvar for å holde seg oppdatert.


For å kunne gjennomføre treninger er det viktig at alle følger smittevernreglene!