Om Eidsvold Gymnastikk og Turnforening


Eidsvold Gymnastikk og Turnforening ble stiftet 29. april 1910.
Vi er pr. 1.1.2020 totalt 250 medlemmer fra 0 - 85 år, hvorav 150 medlemmer er aktive utøvere.

Eidsvold Gymnastikk og Turnforening er et selvstendig idrettslag og derav en egen økonomisk og juridisk enhet med eget organisajonsnummer.
 
Vi har et styre bestående av 8 personer som følger opp partier, instruktører og holder foreningen i gang på fritiden. I tlillegg til dette har vi 8 instruktører/trenere som jobber med de forskjellige partiene.
Eidsvollhallen og Gymastikksalen på Vilberg skole er våre tilholdssteder.
 
Eidsvold Gymnastikk og Turnforening er en del av Eidsvold Turnforening Allianse som har ansvar for drift av det gamle klubbhuset og medlemskapet til alle i Eidsvold Turn. For å kunne drive aktivitet som trening, oppvisninger og delta på stevner både nasjonalt, internasjonalt og i konkurranser må en være medlem i idrettslaget.
Betalt medlemskap er en forutsetning for å kunne få lov til å drive med aktiv idrett.
 

Vår adresse er
Eidsvold Turnforening, Gymnastikk og Turn
Postboks 64
2081 Eidsvoll
 

E-postadresse: gt@eidsvold-turn.no
Kontonummer: 1644 14 14521
Organisasjonsnummer: 984336942