Om Eidsvold Gymnastikk og Turnforening


Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ble stiftet 29. april 1910.
Vi er pr. 1.1.2020 totalt 250 medlemmer fra 0 - 85 år, hvorav 150 medlemmer er aktive utøvere.

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn er et selvstendig idrettslag og derav en egen økonomisk og juridisk enhet med eget organisasjonsnummer.
 
Vi har et styre bestående av 7 personer som følger opp partier, instruktører og holder foreningen i gang på fritiden. I tillegg til dette har vi mange instruktører/trenere som jobber med de forskjellige partiene.
Eidsvollhallen og gymnastikksalen på Villberg skole er våre tilholdssteder.
 
Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn er en del av Eidsvold Turnforening Allianse. For å kunne drive aktivitet som trening, oppvisninger og delta på stevner både nasjonalt, internasjonalt og i konkurranser må en være medlem i idrettslaget.
Betalt medlemskap er en forutsetning for å kunne få lov til å drive med aktiv idrett.
 

Vår adresse er
Eidsvold Turnforening, Gymnastikk og Turn
c/o Petter Dahl Thunæs
Holsetervegen 58
2080 Eidsvoll

E-postadresse: post@etf-turn.no
Kontonummer: 1644 14 14521
Organisasjonsnummer: 984336942