Innkalling til Årsmøte 2024

  18.01.2024 Kl. 22:53  


Tidspunkt:
21.03.2024 - 19:00

Sted: Klubbhuset ETF Alliansen, Myhrer stadion, Myhrer vegen 32, 2080 Eidsvoll.

Har du spørsmål ta kontakt med post@etf-turn.no eller petter.thunaes@etf-turn.no.

Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene, har stemmerett.

Det stilles krav til vedtaksførhet for et årsmøte i et idrettslag, jf. lovnormen § 13 (5).

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, skal det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

Relevante dokumenter for årsmøte finner du her,


Vis alle nyheter