Info om oppstart

  18.01.2021 Kl. 22:04  


Treningen starter i Eidsvollhallen

Treningen starter igjen onsdag 27.januar 2021. Treningen vil begrense seg til gymnaster som trener i Eidsvollhallen.
Hallen deles i to, for å få plass til 18 utøvere og to trenere på hver side av skilleveggen. 
Trening for gymnaster på Vilberg barneskole og K-bygget må dessverre vente, da gymsalene er stengt for aktivitet for oss. 
Når vi starter opp med trening, gjelder smittevernregler fra Regjeringen og Eidsvoll kommune. 
Rutinene vil gjelde for alle som deltar på våre treninger. Vi ber om forståelse fra gymnaster og foreldre/foresatte, 
slik at treningene kan gjennomføres. Dersom regler ikke følges, blir det utestengelse fra trening.

Treningstider
1 - 3.klasse: 17.00-17.50 (deles i 2 grupper)
4 - 7.klasse:18.00-18.50 (deles i 2 grupper)
8.klasse og opp til 20 år:19.00-20.30 (deles i 1 gruppe)

Det vil være 18 gymnaster og 2 instruktører på hver gruppe. 

Påmeldingsskjema: 
Påmeldingen starter onsdag 20.januar 2021, kl 16.00.
Påmeldingsskjemaet vil bli lagt ut på hjemmesiden vår. Karin Michaelsen,
leder i Eidsvold Turnforening, Gymnastikk og Turn

Vis alle nyheter