Foreldrevettregler – For deg med barn i 
Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn

 

Idrett skal bety glede og mestring og skal foregå i ett trygt miljø med kompetente trenere. Nedenfor er det nedfelt noen foreldrevettregler for deg med barn i Eidsvold Turnforening på bakgrunn av anbefalinger fra Norges Gymnastikk og Turnforbund og Olympiatoppen.

 

1.      Ved oppstart hvert semester er det tillatt å observere treningen de første 2 ukene, etter det må du som foreldre oppholde deg i garderoben eller utenfor hallen under trening. Det er IKKE tillatt å sitte på tribunen under treningen. Årsaken er at foreldre på tribunen kan virke forstyrrende for barn som turner, noe som i verste fall kan føre til uhell.

2.      Utøvere må vente i garderoben til treningen starter. Det er ikke tillatt for utøvere å oppholde seg i gangene eller på tribunen i påvente av egen trening. 

3.      Motiver barna til å være positive på trening. Husk at det viktigste er at barna har det gøy og trives.  

4.      Følg treningsreglene og hva trenerne sier. Det er frivillig å være medlem, men er du medlem må du også følge foreningens regler. 

5.      Under trening er det IKKE tillatt å fotografere/filme. Det skal alltid innhentes samtykke fra alle som kan identifiseres på bilder/film, og foresatte dersom barna er under 15 år. 

6.      Engasjer deg, men husk at det er barnet som driver idretten, ikke du.

7.      Respekter trenerne og deres arbeid og anerkjenn dem ovenfor barna dine. Ved uenighet kan du ta kontakt med partiets hovedtrener, men vent til etter at treningen er ferdig og når utøvere ikke er tilstede. 

8.      Lær barnet å tåle både medgang og motgang.

9.      Vis god sportsånd og respekt for andre.

10.   Hjelp til å holde det rent og ryddig i fellesområdene. 

11.   Betal medlem og treningskontigenten. Dette er helt nødvendig for at barnet skal være forsikret på trening