Ekstraordinært Årsmøte 2022

  24.04.2022 Kl. 18:40  

 INNKALLING EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn innkaller til ekstraordinært årsmøte

mandag 9. mai 2022 kl 19 00 Gamle klubbhuset Eidsvold Turnforening Allianse, Myhrer Stadion.Frist innkalling ekstraordinært årsmøte er 2 uker.

Saksdokumentene er de samme som ble framlagt på ordinært årsmøte, 28. mars 2022, se nettsiden etf-turn.no – årsmøtet – last ned dokumentene her.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene på vår nettside, etf-turn.no tidligere.   For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Karin Michaelsen kontaktes på telefon  922 51 137 eller 

e-postadresse: karin.e.michaelsen@gmail.com 

 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 

 

 

Med vennlig hilsen

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn

styret  

 

 


Vis alle nyheter