Årsmøte 2023

  12.02.2023 Kl. 18:56  

Styret innkaller til årsmøte i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn.

Dato: 14 mars 2023 kl. 19 00.

Sted: Klubbhuset ETF Alliansen, Myhrer stadion, Myhrer vegen 32, 2080 Eidsvoll.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet,

28. februar 2023 til e-post: post@etf-turn.no Det ønskes at vedlagte skjema brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside https://etf-turn.no/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023 og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn. Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se lov for Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan ansvarlig for årsmøtet kontaktes på telefon 922 51 136 eller e-post karin.e.michaelsen@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn
styret

Vedlegg: Innkalling med skjema sak til årsmøtet 14 mars 2023 og revidert lov (oppdatert 26.02.23).
Vis alle nyheter