Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn
Tilsluttet Norges Gymnastikk og Turnforbund og Oslo Akershus Gymnastikk og Turnkrets.
Org.nr.:984336942


Dato 09.mai.2021
Til medlemmer i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn


NY innkalling til årsmøte i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn.
 
Årsmøte dato 16.mars.201 ble utsatt p g a nedstenging ved Coronaviruset. 

Ny årsmøtedato blir 27.mai.2021.
Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn. 
Årsmøtet avholdes 27.mai 2021 kl.19.00 i Gamle klubbhuset, Myhrer stadion, 
Myhrer vegen 32, 2080 Eidsvoll.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en 
uke før årsmøtet på vår hjemmeside, etf-turn.no. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i 
Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn i minst èn måned, må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret
årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eidsvold Turnforening. 
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon informasjon om årsmøte, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett, mv.,
se lov for Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn. Klikk her for å komme til loven.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Karin Michaelsen mobil 92251136 eller Martine J. Ekre, mobil 90622251
kontaktes. Det kan også sendes en epost til post@etf-turn.no.

Linker til aktuelle dokumenter før årsmøtet: 


Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen
Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn
Styret.