Til medlemmer i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn

Dato 12.februar.2021

Innkalling til årsmøte i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn. 
Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn. 
Årsmøtet avholdes 16.mars 2021 kl.19.00 i Gamle klubbhuset, Myhrer stadion, 
Myhrer vegen 32, 2080 Eidsvoll.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 2.mars 2021
til post@etf-turn.no. Klikk her for å komme til malen som skal brukes ved innsending av saker. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en 
uke før årsmøtet på vår hjemmeside, etf-turn.no. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i 
Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn i minst èn måned, må ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret
årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eidsvold Turnforening. 
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon informasjon om årsmøte, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett, mv.,
se lov for Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn. Klikk her for å komme til vedtektene.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Karin Michaelsen mobil 92251136 eller Martine J. Ekre, mobil 90622251
kontaktes. Det kan også sendes en epost til post@etf-turn.no.

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen
Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn
Styret.