Årsmøte

  20.02.2022 Kl. 12:21  

Til medlemmene i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn

INNKALLING TIL ÅRSMØTE EIDSVOLD TURNFORENING GYMNASTIKK OG TURN
Styret innkaller til årsmøte i Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn.

Årsmøtet avholdes 28. mars 2022 KL 19 00 i klubbhuset ETF Alliansen, Myhrer stadion, Myhrer vegen 32, 2080 Eidsvoll.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er nå gjort tilgjengelig og kan lastes ned herfra. Se under for nedlastingslenker.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022 og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se lov for Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan ansvarlig for årsmøtet kontaktes på telefon 922 51 136 eller e-post karin.e.michaelsen@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn styret


Last ned årsmøtedokumentet her

Organisasjonsplan 2022

Handlingsplan 2022Vis alle nyheter