På dette partiet er hovedfokus å ta steget videre for å lære noe nytt, eller forbedre/finpusse det man allerede kan. Her vil det bli vektlagt å lære inn riktig teknikk til momenter som araber, flikk flakk, salto- og skruteknikker. Under øktene nyttiggjør vi oss bl.a airtrack, matter og trampett. Det legges også mye fokus på trening av styrke med egenvekt, utholdenhet og bevegelighet. Det vil også her bli innslag av dans-/koreografipregede elementer. Dette partiet deltar på Viken og Oslo turnkrets’ årlige Gymnastikkfestival.