4-6. klasse

Alle årstrinn har eget parti, men fokuset på treningene vil være det samme.

Fokus på trening er å lære gymnastikk- og turnelementer fra nybegynnernivå til mer avanserte momenter og øvelser. Hver trening starter med grundig oppvarming, deretter følger en hoveddel, som vekselsvis vil innbefatte dans- og bevegelse etter musikk, øvelser på matter, trampett, lav bom, kasse, ringer, baller etc. Vi trener styrke med egenvekt, utholdenhet, bevegelighet og tøying. Vi skal bli godt kjent med hvordan kroppen fungerer og hvordan vi skal bruke den i forbindelse med serier og rytmikk. Vi øver inn ulike hopp og serier på trampett og airtrack. 

Selv om fokuset på øvelser og gjennomføring nå er større enn på de lavere alderspartiene, er det fortsatt viktig at vi blir godt kjent med hverandre og kan ha det gøy sammen. Dette partiet deltar på Viken og Oslo Gymnastikk og turnkrets sin årlige Gymnastikkfestival/kretsturnstevne.